ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทร

: 065-629-9297

แฟกซ์

: 02-948-8304-5

อีเมล์

: ir@bless.co.th