ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)