ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรจำปี 2566
472.79
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.42
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.71
P/E (เท่า) 26.84
P/BV (เท่า) 9.33

ข้อมูลอื่นๆ
สำหรับนักลงทุน


ท่านสามารถดูข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน
เพื่อให้ท่านที่ต้องการศึกษาหรือดูข้อมูลอื่นๆ
ได้โดยง่ายและ สะดวก

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์เราจะส่ง
ข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่
ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร : 0-2620-1800 ต่อ 1110      โทรสาร : 0-2612-3051

ติดต่อเรา

+66 2620 1800

+66 2612 3051

+66 2620 1888

dpo@netbay.co.th

sales@netbay.co.th

www.netbay.co.th

Back to Top