EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


Calendar

ปฎิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
26/4/2019
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
-
20/3/2019
13.00-14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
3/9/2018
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
26/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
-
16/3/2018
11:20 - 12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
30/8/2017
09:00 - 10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
24/4/2017
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมสเปซ ห้อง Universe 1 ชั้น 12 เลขที่ 33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
-
1/3/2017
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
29/8/2016
15.20-16.20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
15/6/2016
8.30-16.00
Company Visit จุดนัดพบ : อาคาร สินธร ทาวเวอร์ หน้าร้าน `Au Bon Pain` จดหมายเชิญ
25/4/2016
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ห้อง Hansar ชั้น Mezzanine โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ข้อมูลนำเสนอ
18/3/2016
14:10-15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลนำเสนอ
11/9/2015
14:10-15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
2/4/2015
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
23/4/2015
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
-

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »