หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

วีดีโอพรีเซนเทชั่น การประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท


535.21

รายได้จากการขาย

214.45

รายได้จากการบริการ

14.63

รายได้อื่น

545.65

รายได้จากการขาย

129.59

รายได้จากการบริการ

5.93

รายได้อื่น

601.43

รายได้จากการขาย

114.03

รายได้จากการบริการ

1.86

รายได้อื่นE-mail

สมัครสมาชิกข่าวสารสัมพันธ์
เพื่อรับจดหมายข่าวอีเมลล์ของเรา