ฟอร์ม 56-1

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565


* ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF


Date : 31 มีนาคม 2566

Size : 6.2 Mb


ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2565 31/03/2566 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2564 31/03/2565 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2563 29/03/2564 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2562 30/03/2563 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2561 27/03/2562 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2560 30/03/2561 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2559 29/03/2560 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2558 29/03/2559 ดาวน์โหลด
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2557 30/03/2558 ดาวน์โหลด