02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คำอธิบายและการวิเคราะห์รายการเอกสาร ประจำปี ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายและวิเคราะห์ 1/2567 pdf 329 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2566 pdf 309 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2565 pdf 42.2 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2564 pdf 43 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2563 pdf 5.5 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2562 pdf 43 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2561 pdf 1,459 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2560 pdf 99.7 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2559 pdf 105 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2558 pdf 176 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2557 pdf 267 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2556 pdf 61 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2555 pdf 34 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ 2554 zip 106 KB ดาวน์โหลด