02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-615-1259
โทรสาร : 02-615-1258
เว็บไซต์ : www.pylon.co.th


ที่ตั้งโรงงานซ่อมบำรุง

22/4 หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-598-3896-99
โทรสาร : 02-598-3895
เว็บไซต์ : www.pylon.co.th

แบบฟอร์มขอติดต่อเรา


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราโดยกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน
เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านแล้วจะรีบดำเนินการติดต่อกลับทันที

หมายเหตุ : * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล