02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
26 พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
27 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
09 มีนาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
23 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
13 กันยายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
15 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท
-
18 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
08 ธันวาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
28 กันยายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
21 กันยายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
09 มิถุนายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
17 มีนาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
03 ธันวาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
17 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »