02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

26

พ.ค.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565

26 พ.ค. 2565

14:15 - 15:00

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์

27

เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

27 เม.ย. 2565

14 : 30

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์

09

มี.ค.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564

09 มี.ค. 2565

09/03/22

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์

สรุปข้อมูลทางการเงิน

กำไรสำหรับปี

39.76

(ล้านบาท)

อัตรากำไรสุทธิ

5.01

(เปอร์เซ็นต์)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

0.05

(บาท)

ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2564

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อสนเทศ

ข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ