02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด


กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็น
ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน* :
รายละเอียด* :

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร
เอกสารแนบ :

รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB)
และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe


ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

ชื่อ* :
เบอร์โทรศัพท์* :
อีเมล์* :
ช่องทางอื่นๆ :
กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็น* :
refresh icon

   


* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น

IR PYLON Channel Complaints  Copyright ® 2009 .IRPLUS.IN.TH