Symbol :

NETBAY

Market :

MAI

Industry :

Technology

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%) (ROA)

30.44 %

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (ROE)

34.97 %

รายได้รวม 405.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 165.57 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคคอนส์บิส และ เน็ตเบย์ ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ
บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด และ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ...
2022-06-20 10:45:20 เพิ่มเติม
ไปรษณีย์ไทย ผนึก พันธมิตร ‘เอสบีซี’ หนุนคนไทยยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มวงการรับ - ส่งเอกสารจากกระดาษสู่ e-Document
ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับ พันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี เตรียมพร้อมอวดโซลูชันใหม่ เปิดตัวบริการสุดล้ำ ...
2022-06-16 16:58:02 เพิ่มเติม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. เป็นประธานการประชุมแนวทางการนำเสนอ ..
2022-05-19 10:10:49 เพิ่มเติม
นิตยสาร Logistics Manager
สัมภาษณ์ผู้บริหารสายเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ชื่อ One (Ocean Network Express) ...
2021-11-16 16:38:59 เพิ่มเติม

ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute - DTI) สังกัดกระทรวงกลาโหม
2021-11-01 19:15:20 เพิ่มเติม
Netbay มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot ให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 Netbay มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot ให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
2020-12-17 14:23:08 เพิ่มเติม

Netbay บริจาคหนังสือ 'ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง'
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการ ...
2020-12-08 13:45:47 เพิ่มเติม
มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
2020-12-07 13:34:45 เพิ่มเติม

NETBAY มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot จากภาคเอกชน ...
2020-11-04 12:44:30 เพิ่มเติม
โครงการบริจาคหุ่นยนต์ Hapybot ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) บริจาคหุ่นยนต์ Hapybot ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
2020-10-16 14:04:11 เพิ่มเติม

โครงการบริจาคหุ่นยนต์ Hapybot ให้กับโรงพยาบาลบำราศนราดูร
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) บริจาคหุ่นยนต์ Hapybot ให้กับโรงพยาบาลบำราศนราดูร ...
2020-09-18 14:30:43 เพิ่มเติม
โครงการบริจาคหุ่นยนต์ Hapybot ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) บริจาคหุ่นยนต์ Hapybot ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2020-09-17 14:14:17 เพิ่มเติม

เชียงใหม่-มอบหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด “Better Faster Cheaper"
คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) มอบหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด “Better Faster Cheaper” ชื่อ HAPYBot ...
2020-07-07 13:11:07 เพิ่มเติม
บริษัท บมจ.เน็ตเบย์ มอบหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด `Better Faster Cheaper` ชื่อ HAPYBot
คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) มอบหุ่นยนต์ ...
2020-07-06 13:01:51 เพิ่มเติม

บริษัท บมจ.เน็ตเบย์ มอบหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด 'Better Faster Cheaper' ชื่อ HAPYBot
...
2020-07-06 12:34:46 เพิ่มเติม