Symbol :

NETBAY

Market :

MAI

Industry :

Technology

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%) (ROA)

30.44 %

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (ROE)

34.97 %

รายได้รวม 405.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 165.57 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2564

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

22 มิถุนายน 2565

บล.บัวหลวง : NETBAY แนะนำ`ซื้อ` ราคาเป้าหมาย 32.00 บาท

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2565

บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : NETBAY แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 33.80 บาท

อ่านเพิ่มเติม

25 กุมภาพันธ์ 2565

บล.โนมูระ พัฒนสิน : NETBAY แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 31.00 บาท

อ่านเพิ่มเติม

Investor kits

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานประจำปี  2564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company Snapshot

แบบ 56-1   2564

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด