Symbol :

NETBAY

Market :

MAI

Industry :

Technology

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%) (ROA)

25.16%

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (ROE)

32.44

รายได้รวม 394.43 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 156.45 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2563

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

10 พฤศจิกายน 2564

บล.บัวหลวง : NETBAY แนะนำ`ถือ` รอการฟื้นตัวที่ชัดเจนของกำไร

อ่านเพิ่มเติม

25 ตุลาคม 2564

บล.เคจีไอ : NETBAY แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท

อ่านเพิ่มเติม

07 ตุลาคม 2564

บล.บัวหลวง : NETBAY แนะนำ “ซื้อ”

อ่านเพิ่มเติม

Investor kits

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานประจำปี  2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company Snapshot

แบบ 56-1   2563

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด