EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


Channel Complaints

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด

หรือสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ถึง

1. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขที่ 130-132 ชั้น 9 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 650 7779
โทรสาร: (02) 650 7779

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขที่ 49/42 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: (038) 493 752-3
โทรสาร: (038) 401 493

3. เลขานุการบริษัท
เลขที่ 130-132 ชั้น 9 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 650 7779
โทรสาร: (02) 650 7779

ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน* :
รายละเอียด* :

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร
เอกสารแนบ :

รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB)
และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe


ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

ชื่อ* :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์* :
ช่องทางอื่นๆ :
กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็น* :
   


* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น