ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อหุ้น :

TRV

ตลาด :

MAI

กลุ่มอุตสาหกรรม :

สินค้าอุตสาหกรรม

ประเภท :

ยาง

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด และ ปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นราคาล่าสุดของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำไตรมาส 4/2564
รายได้รวม

178.57

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

24.15

ล้านบาท

หนี้สินรวม

67.19

ล้านบาท

ROE

10.21 %

ROA

10.17%

อัตรากำไรขั้นต้น

32.30%

อัตรากำไรสุทธิ

13.53%