ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สัมภาษณ์งานออนไลน์
รายละเอียดงาน
 • บันทึกการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ SAP
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย สินค้าในคลังสินค้า
 • ประสานงานกับแผนกขายเพื่อวางแผนเตรียมงานจัดส่งสินค้า
 • ตรวจเช็คสต็อกสินค้าในคลัง ส่งให้แผนกวางแผนเพื่อวางแผนการผลิต
 • ทำงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในความถูกต้อง ขยัน ตรงต่อเวลา
 • มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
 • คุณแนน, คุณหนึ่ง
 • บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 • โทรศัพท์ : 096-757-8250
 • อีเมล : trvrubber_19@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
 • แฟกซ์ : 02-451-2885
 • เว็บไซต์ : https://trvrubber.co.th/
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์มบริษัท
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วันต่อปี
 • เบี้ยขยัน 300 - 500 บาท/เดือน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • รถใช้ในการปฎิบัติงาน/เงินค่าเดินทางขณะไปปฎิบัติงาน นอกสถานที่
 • สวัสดิการโครงการหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (แบบมีเงื่อนไข)
 • อื่นๆตามความเหมาะสม
ติดต่อเราที่นี่
สัมภาษณ์งานออนไลน์
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน(เครื่องฉีดขึ้นรูป)และรายงานปัญหาเครื่องจักรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • รายงานความพร้อมก่อนการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดกำลังพลที่ดูแลให้เหมาะสมกับงานในแต่ละวัน
 • ควบคุมการขึ้นรูปให้ได้ตามแผนที่กำหนด
 • รายงานการผลิตประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ควบคุมและรายงานความผิดปกติในการขึ้นรูปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช.-ปวส. หรือ เทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : หากมีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานเครื่องจักรฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ตั้งใจ และทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
 • คุณแนน, คุณหนึ่ง
 • บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 • โทรศัพท์ : 096-757-8250
 • อีเมล : trvrubber_19@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
 • แฟกซ์ : 02-451-2885
 • เว็บไซต์ : https://trvrubber.co.th/
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์มบริษัท
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วันต่อปี
 • เบี้ยขยัน 300 - 500 บาท/เดือน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • รถใช้ในการปฎิบัติงาน/เงินค่าเดินทางขณะไปปฎิบัติงาน นอกสถานที่
 • สวัสดิการโครงการหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (แบบมีเงื่อนไข)
 • อื่นๆตามความเหมาะสม
ติดต่อเราที่นี่