ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ

ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร ซีลยางท่อน้ำ เป็นต้น