ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์

ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ อาทิ ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์กันกระแทก อุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึม และท่อยาง ชิ้นส่วนยางแต่ละแบบจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามการใช้งาน เช่น ทนความร้อน ทนทานต่อแรงอัดกระแทก ต้านทานต่อแรงเสียดสีหรือฉีกขาด ทนโอโซน (สภาพอากาศ) กันลามไฟ
และทนน้ำมัน เป็นต้น โดยแบ่งชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์เป็น 2 ประเภท คือ

ชิ้นส่วนยางในจักรยานยนต์

ได้แก่ ยางที่พักเท้ารถจักรยานยนต์ ยางกันกระแทก ยางหุ้มขากระจก เป็นต้น