การผลิต

กระบวนการผลิต

Compression Molding

การอัดขึ้นรูป

การขึ้นรูปโดยนำยางที่ผสมและตัดขนาดตามมาตรฐานสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ใส่ในเบ้าพิมพ์ที่ออกแบบรูปทรงมาเฉพาะผลิตภัณฑ์ แล้วใช้แรงดันกดแม่พิมพ์ให้สนิท เมื่อยางได้รับความร้อนแล้วถึงเกิดการคงรูป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปแบบอัด ได้แก่ ยางแผ่น ซีลยาง ปะเก็นยาง ยางโอริง เป็นต้น

Injection Molding

การฉีดขึ้นรูป​

เป็นการขึ้นรูปโดยการฉีดยางเข้าสู่แม่พิมพ์ซึ่งมีอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่อให้ยางเกิดการคงรูป การฉีดขึ้นรูปมีอัตราเร็วในการผลิตสูงและสูญเสียเศษยางน้อย เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบฉีด ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟในรถยนต์ แป้นเบรกและแป้นคันเร่งในรถยนต์ เป็นต้น

Extrusion Molding

การอัดรีดขึ้นรูป

เป็นการขึ้นรูปที่นิยมใช้สำหรับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างตัดขวางเหมือนกันตลอดแนวความยาว โดยการอัดยางที่ผสมแล้วผ่านดายและผ่านกระบวนการทำให้ยางเกิดการคงรูปแบบต่อเนื่องในตู้อบไมโครเวฟและตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีดขึ้นรูป เช่น ท่อยาง ยางขอบกระจก ยางหุ้มสายเคเบิล ยางกันลื่น เป็นต้น