เกี่ยวกับ TRV

ประวัติเกี่ยวกับ TRV

ประวัติเกี่ยวกับ TRV

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย คุณธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กว่า 20 ปี โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.วี.รับเบอร์โปรดักส์ 1996 เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปขนาดเล็กสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายหลังบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทจำกัด” ในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2,000,000 บาท พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิต และเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการบริการให้เทียบเท่าระดับสากลด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และผ่านการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบันบริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียน ทั้งหมด

105,000,000

บาท

มีพนักงานรายเดือน 40 คน
และพนักงานรายวัน 140 คน รวม

180

คน

มีประสบการณ์ด้านการ
ขายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กว่า

20

ปี