ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP) ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “หมากรุก” และฟิลม์ ยืดห่อหุ้มอาหารประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ :Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “Vow Wrap” โดยการจัดจำหน่ายให้กับลูกทั้งที่เป็นร้านค้าส่งและผบู้ริโภคโดยตรง


เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ไฟล์ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ไฟล์ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ไฟล์ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ไฟล์ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ฉบับหนังสือชี้ชวน ไฟล์ดาวน์โหลด