ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
08/04/22
15 : 00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
-
22/06/21
10:15 - 11:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
08/04/21
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
-
17/05/20
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
-
10/04/19
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
-