ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1

ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 2564 16 มี.ค. 2565
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 2563 31 มี.ค. 2564
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 2562 25 มี.ค. 2563
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 2561 01 เม.ย. 2561