เส้นทางสู่ความยั่งยืน

ความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ เมื่อ SUTHA ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม CAMEUSE นโยบายและวิธีการด้านความยั่งยืนก็ได้ถูกจำแนกออกเป็น 3 คำ คือ


ความสำเร็จรุ่งเรือง,
ประชากร และโลก


นี่คือหลักการของต้นไม้ที่ยังคงอยู่จากศูนย์กลาง โดย SUTHA ได้น้อมรับความมุ่งมั่นและปรัชญาของ CAMEUSE ซึ่งเป็นความภูมิใจและเรามั่นใจว่าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรานั้น เป็น “Natural Solution” สำหรับลูกค้าและโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่อย่างแน่นอน


ผลิตภัณพ์ของ SUTHA ทั้งปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น มีการใช้อย่างทั่วไปและหลากหลาย ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกๆ วัน เช่น ถนน เขื่อน รางรถไฟ อาคาร บ้านเรือน ไฟฟ้า น้ำดื่ม นมผง กระดาษ เคเบิ้ล ของเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย กล่าวเป็นอีกนัยหนึ่ง เราจะทำอย่างไรหากปราศจาก หินปูน ปูนขาว ปูนร้อน และแคลเซียมคาร์บอเนต ?

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากต้องการอ่าน "เส้นทางสู่ความยั่งยืน" ของบริษัทฯ ฉบับเต็ม ท่านสามารถโหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนี้

ชื่อไฟล์ : เส้นทางสู่ความยั่งยืน
ขนาดไฟล์ : 965KB
ชนิดไฟล์ : pdf
ดาวน์โหลด
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th