หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่

นายสมชาย จตุรานนท์
ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์
มือถือ : +66 (0) 81257 8094
Email: somchai@goldenlime.co.th

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248
สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax. No. +66 (0) 2017 7460
Website: www.goldenlime.co.th
Email: irsutha@goldenlime.co.th
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th