หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบาย และการวิเคราะห์
หัวข้อ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2556


หมายเหตุ : เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ในการเปิดไฟล์ .PDF ใช้ Browser Internet Explorer หรือ Google Chrome เท่านั้น
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th