ร่วมงานกับเรา


บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาว) และแคลเซียม คาร์บอเนต ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก กระดาษ สี ยาง พลาสติก และอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายงานและการเปิดตลาดเพื่อจำหน่ายไปยังนานาประเทศ และจดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
โรงงาน สาขา1 : 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงงาน สาขา2 : 7 ซ. 11 สาย 3 หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โรงงาน สาขา3 : 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18270
สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. +66 (0) 2017 7461 - 3 โทรสาร. +66 (0) 2017 7460
Email : glmis@goldenlime.co.th
Website : www.goldenlime.co.th


ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมการผลิตปูนขาวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
  • ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • เครื่องกลและการผลิต
  • เครื่องกล
  • ไฟฟ้า
  • ระบบอุปกรณ์และการควบคุม
  • การผลิต
 • เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
 • มีความตั้งใจทำงานและรักความก้าวหน้า
 • ต้องการเติมโตในสายงานวิศวกร
 • มีความอดทน คิดบวก รู้จักคิดหาทางออก
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
 • ปฎิบัติงานที่ จ.สระบุรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
ความสามารถพิเศษ
 • อ่าน , เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้นำผลงานมาเสนอ จะได้รับเงินพิเศษ
อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ
 • เงินเดือนเริ่มต้น 22,000 บาท/เดือน
 • ทดลองงาน 4 เดือน ที่สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
 • มีที่พักให้
 • ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือน 25,000 บาท/เดือน
 • โบนัส ,ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม,ประกันชีวิต
 • อื่นๆ ฯลฯ


ตำแหน่ง พนักงานการตลาดวิทยาการด้านการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ป.ตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
 • มีความตั้งใจทำงานและรักความก้าวหน้า
 • มีความเข้าใจด้านเคมีปูนขาว
 • มีความอดทน คิดบวก รู้จักคิดหาทางออก
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
 • พร้อมเดินทางต่างจังหวัดทั้งประเทศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
ความสามารถพิเศษ และ เป้าหมายในการทำงาน
 • สามารถแนะนำการใช้ปูนขาวในภาคส่วนการเกษตรต่างๆ
 • มีความสามารถในการพัฒนาแนวคิดในการนำปูนขาวไปใช้ในภาคเกษตรด้วยวิธีใหม่
 • รักการค้นคว้า วิจัย ปูนขาวในด้านการเกษตร โดยสามารถร่วมค้นคว้ากับทีมในมหาวิทยาลัย โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ
อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ
 • เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท/เดือน
 • ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือน 22,000 บาท/เดือน
 • ทดลองงาน 4 เดือน ที่โรงงานสระบุรี
 • มีที่พักให้
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส ,ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม,ประกันชีวิต
 • อื่นๆ ฯลฯ


   ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 3 อัตรา
   สินค้าที่ขาย แคลเซียม ออกไซด์ (ปูนขาว) , ปูนไฮเดรต (Hydrated Lime), แคลเซียม คาร์บอเนต
   ลักษณะลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
   คุณสมบัติ
 • สามารถทำงานในโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรีได้
 • มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี , ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้นและรักในงานทดลอง , มองไปข้างหน้าเป็น , สนใจศึกษาข้อมูลมีความสามารถในการเรียนรู้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • เป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะเร่งด่วน หรือกดดันได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์ทำงานข้อมูลบัญชีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาก่อน
   ความรู้ • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
   ผลตอบแทน • เงินเดือนประจำ
• สวัสดิการที่พักและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• โบนัสประจำปี


   ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
   สินค้าที่ผลิต แคลเซียม ออกไซด์ (ปูนขาว) , ปูนไฮเดรต (Hydrated Lime), แคลเซียม คาร์บอเนต
   ลักษณะลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
   คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
   ความรู้ • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์
   ผลตอบแทน • เงินเดือนประจำเริ่มที่ xx,xxx
• ชุดฟอร์ม
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี


   ตำแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต
   สินค้าที่ผลิต แคลเซียม ออกไซด์ (ปูนขาว) , ปูนไฮเดรต (Hydrated Lime), แคลเซียม คาร์บอเนต
   ลักษณะลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
   คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคุมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
   ความรู้ • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า , เครื่องกล , อิเล็คทรอนิคส์
   ผลตอบแทน • เงินเดือนประจำเริ่มที่ xx,xxx
• ชุดฟอร์ม
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี


สนใจส่งใบสมัคร ประวัติการศึกษา รูปถ่าย หมายเลขติดต่อได้ที่
Email : hr@goldenlime.co.th
หรือสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
หรือ ติดต่อ : 036-436439 ,036-436440, 083-0683908
หรือส่งประวัติ รูปถ่ายและหลักฐานการศึกษาได้ทาง Email
หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ โดยแจ้งหัวเรื่อง “ต้องการสมัครงาน”


2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th