หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ปฎิทินกิจกรรม


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
4/12/2019
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
27/8/2019
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
14/8/2019
13:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
28/5/2019
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
3/4/2019
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โรงแรมอวานิ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-
19/3/2019
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
4/12/2018
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
18/9/2018
15:20-16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
5/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
5/4/2017
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
11/11/2016
14:00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
-
8/4/2016
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง Magic 2 ชั้น 2 ข้อมูลนำเสนอ
3/4/2015
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้อง Miracle Grand C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , กรุงเทพฯ ข้อมูลนำเสนอ
21/3/2014
10:00-12:00
เชิญร่วมงานแถลงข่าว พิธีลงนามการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) บริษัท สุธากัญจน์ จํากัด (มหาชน) หรือ SUTHA ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือเชิญ


2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th