หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น


หมายเหตุ : เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ในการเปิดไฟล์ .PDF ใช้ Browser Internet Explorer หรือ Google Chrome เท่านั้น
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th