หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฟอร์ม 56-1
ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2560 28/03/2561
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2559 30/03/2560
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2558 23/03/2559
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2557 31/03/2558
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2556 02/04/25572013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th