สารจากประธานกรรมการ

เรียนลูกค้าทุกท่าน คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2560 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน เป็นปีที่บริษัทพยายามมุ่งเน้นกับการดำเนินโปรแกรมการพัฒนาต่างๆที่เราริเริ่มขึ้นในปี 2559 ในขณะที่ทีมงานของเราทราบดีว่าความพยายามของบริษัทของเราในการพลิกพื้นการเติบโตให้กลับมานั้นยังไม่สำเร็จลุล่วงดี ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาอย่างมากในกลยุทธ์ที่เราให้ความสำคัญ 3 ลำดับ

ปี 2560 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางองค์กร

ปี 2560 เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรสุธากัญจน์, เราได้เร่งกระบวนการ การฟื้นฟูทีมผู้นำขององค์กร เราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรในหลายๆการปฏิบัติการ และเราได้ลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพของเรา ในวันนี้เรามีทีมงานที่ทุ่มเท มีความสามารถ และมีพลังที่จะคว้าโอกาสในอนาคตและมีความเชื่อมั่นในการทำตามกลยุทธ์ของเราในการผลักดันการเติบโตของผลกำไร

ในเรื่องของความเป็นเลิศในการดำเนินการและความสามารถในการแข่งขัน

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พวกเราให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพและการนำเสนอกระบวนการด้านความยั่งยืนให้กับการดำเนินการของเรา พวกเราได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาวิธีการบริหารของเรา ความเชื่อถือได้ในโครงสร้างการผลิตของเรา และการเข้าแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและบริการลูกค้าอย่างแข็งขันในลำดับขั้นงานต่างๆ ในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเพิ่มศักยภาพโอกาสทางธุรกิจของเราถึงขีดสุด

และฟื้นฟูการเติบโตของยอดขาย-รายได้รวม

โดยรวมแล้ว ปีที่ผ่านมาก็คือปีที่มุ่งเน้นการเติบโตด้านรายได้ธุรกิจ ซึ่งสามารถวัดได้จากการขยายตัวของรายได้โดยรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 การขายผลิตภัณฑ์ปูนขาว (Burn Limestone) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราซึ่งได้เติบโตขึ้นในระดับเลขสองหลัก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) หลังจากที่ยอดรายได้นั้นลดลงเรื่อยๆ มาตลอด 3 ปี ซึ่งการเติบโตนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาในคุณภาพของเรา ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่เรามุ่งมั่นที่จะรักษาเอาไว้ อย่างไรก็ดีการเติบโตในปี 2560 นั้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตของกำไรโดยรวม อันเป็นผลสืบเนื่องจากราคาต้นทุนที่สูงขึ้นของเชื้อเพลิงและแรงกดดันทางด้านการแข่งขันของราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี

วิสัยทัศน์ในระยะยาวของเราก็คือการผลักดันสุธากัญจน์ไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการให้ความสำคัญกับลูกค้า ความเป็นเลิศในการดำเนินการ และการดำเนินกลยุทธ์ที่เฉียบขาด

ในปี 2561 นี้ เราจะยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราต่อไป และเรายังจะตั้งเป้าหมายในการเร่งผลักดันกลยุทธ์เพิ่มการเติบโตของผลกำไรของเรา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับที่เรายังคงทุ่มเทให้กับนโยบายความปลอดภัยของพนักงานและการลดการบาดเจ็บให้เป็น 0

ข้าพเจ้าและทีมงาน บมจ. สุธากัญจน์ หวังว่าเราจะทำให้ปี 2561 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษท ไปด้วยกัน


ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

 

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th