ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท


บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท

  • 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์
  • 2) แคลเซียมคาร์บอเนต

บริษัทฯ มีโรงงานผลิต จำนวน 3 โรงงาน คือ โรงงานที่ ต.ช่องสาริกา จ.ลพบุรี และที่ตำบลห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี โดยมีเตาเผาปูน รวมจำนวน 7 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกำลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 1050 ตันต่อวัน (380,000 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด


นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่ และบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ และธุรกิจด้านวิศวกรรมซึ่งมีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากต้องการอ่าน "ลักษณะการประกอบธุรกิจ" ของบริษัทฯ ฉบับเต็ม ท่านสามารถโหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนี้

ชื่อไฟล์ : ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขนาดไฟล์ : 2 MB
ชนิดไฟล์ : pdf
ดาวน์โหลด

 

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th