หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561
วันที่เผยแพร่ 8/2/2019
รายงานประจำปี 2560
วันที่เผยแพร่ 6/3/2018
รายงานประจำปี 2559
วันที่เผยแพร่ 6/3/2017
รายงานประจำปี 2558
วันที่เผยแพร่ 7/3/2016
รายงานประจำปี 2557
วันที่เผยแพร่ 10/3/2015
รายงานประจำปี 2556
วันที่เผยแพร่ 28/3/2014


2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th