ปฏิทินกิจกรรม
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
25/4/2020
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมมงคลสุข บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 125/10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
-
7/11/2019
14.00
การพบปะนักวิเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
25/4/2019
9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
-
12/12/2018
14:00
การพบปะนักวิเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
19/4/2018
09:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
-
1/6/2017
14:00
การพบปะนักวิเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
25/4/2017
09:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
-
18/4/2016
10.00
การพบปะนักวิเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
28/4/2016
09.30 AM
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด
ข้อมูลนำเสนอ
23/4/2015
09:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
16/12/2014
10.30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลนำเสนอ
24/4/2014
09:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
-
25/4/2013
09:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ข้อมูลนำเสนอ
16/11/2012
09:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ห้อง วิคเตอร์ 2 โรงแรม เดอะ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
ข้อมูลนำเสนอ
20/4/2012
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ข้อมูลนำเสนอ
Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »