บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองบัวกับโรงเรียนบ่อหลวง จำนวน200คน ทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท PTI ต.หันทราย จ.สระแก้ว นายสมศักดิ์ ใจประเสริฐ ผอ.รร.บ้านบ่อหลวง นายวัลลภ วรนาม ผอ.รร.บ้านหนองบัว นำพาเด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียนศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานโซล่าร์เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ที่บ้านหนองบัว ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ศึกษาดูงานประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านเสริมการเรียนรู้นอกหัองเรียนเพิ่มพูนความรู้และเติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในครั้งนี้