ทีมงาน SUPER ร่วมถวายอุปกรณ์เครื่องใช้พระสงฆ์

ทีมงาน SUPER ร่วมถวายอุปกรณ์เครื่องใช้พระสงฆ์ช่วยเหลือวัดดอนตาดไฮหลังนํ้าท่วมพร้อมชาวบ้านและทีมผู้นำชุมชน