1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
26/11/21
10.15-11.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
23/07/21
9.00 - 10.00
เปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันแรก (1st Trading Day) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
-