mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ปฎิทินกิจกรรม

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
29/8/2019
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/4/2019
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์
-
23/4/2018
09:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 26) ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา
-
26/2/2018
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ