02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

14

พ.ค.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562

14 พ.ค. 2562

11:20 - 12:35

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

24

เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

24 เม.ย. 2562

14:30

ณ อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

21

มี.ค.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561

21 มี.ค. 2562

21/3/2019

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลทางการเงิน

กำไรสำหรับปี

217,792

(บาท)

อัตรากำไรสุทธิ

15.07

(เปอร์เซ็นต์)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

0.29

(บาท)

ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2561

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อสนเทศ

ข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ