วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
25/11/20
09:15 - 10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
09/11/20
9.00 – 10.20
พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ NCAP ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) Location รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
-