ไทย | ENG |

ปฎิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
24/4/2020
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องประชุมสมประสงค์ อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
-
26/4/2019
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสมประสงค์ อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
-
20/4/2018
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสมประสงค์ อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลนำเสนอ
21/4/2017
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสมประสงค์ อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลนำเสนอ
13/12/2016
10.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/4/2016
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ห้องประชุมจั๊มป์อัพ ชั้น 1 โรงแรมเคล็ฟ เลขที่ 951 ซอยแบริ่ง 6 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ข้อมูลนำเสนอ
7/3/2016
9.00-10.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลนำเสนอ
17/9/2015
13.00 - 14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
9/6/2015
15:20-16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2558 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
24/4/2015
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
-
24/3/2015
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ
4/12/2014
10:10-11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลนำเสนอ