ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
18/6/2020
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
-
24/4/2020
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สโมสรอะดามาส บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
-