ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
28/04/21
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
03/03/21
09:15 - 10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
30/09/20
17.09
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - ข้อมูลนำเสนอ
31/08/20
9.15 - 10.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
18/06/20
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
24/04/20
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สโมสรอะดามาส บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
-