นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลที่เปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ราคาปัจจุบันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ :

KUN

อุตสาหกรรม :

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ตลาด :

MAI

ประเภท :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

EBITDA 2563 : 112.62

รายงานประจำปี & แบบฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 เป็นรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของ บริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รายงานประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปีนี้แสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์ม 56-1 2563

เป็นการให้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ

ข่าวสารล่าสุด
����բ����� � ��й��

ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
����բ����� � ��й��

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

Upcoming
28 เม.ย. 2564 14.00

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

03 มี.ค. 2564 09:15 - 10:00

Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2015

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์

30 ก.ย. 2563 17.09

Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2015

Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand 93 Ratchadaphisek Rd, Dindaeng, Bangkok, Thailand.

31 ส.ค. 2563 9.15 - 10.00

Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2015

Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand 93 Ratchadaphisek Rd, Dindaeng, Bangkok, Thailand.

18 มิ.ย. 2563 11:15 - 12:00

Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2015

Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand 93 Ratchadaphisek Rd, Dindaeng, Bangkok, Thailand.

Investor Kits

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักเกณฑ์และรูปแบบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงวาระการประชุม การประชุมจะจัดขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

การนำเสนอข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

การกำกับดูแลกิจการ

การจัดการระบบ โครงสร้าง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำใดๆ