นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลที่เปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ราคาปัจจุบันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ :

KUN

อุตสาหกรรม :

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ตลาด :

MAI

ประเภท :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

EBITDA Q1/2563 : 16.22

รายงานประจำปี & แบบฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 เป็นรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของ บริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รายงานประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปีนี้แสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์ม 56-1 2562

เป็นการให้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

Upcoming
- -

-

-

Investor Kits

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักเกณฑ์และรูปแบบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงวาระการประชุม การประชุมจะจัดขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

การนำเสนอข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

การกำกับดูแลกิจการ

การจัดการระบบ โครงสร้าง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำใดๆ