ราคาหลักทรัพย์

ปรังปรุงเมื่อ : 29 ก.ค. 2564 05:17 น.

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อย่อ : JMT

กลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน

ตลาด

SET

หมวดธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย์

ราคาสูงสุด

1.25

ราคาต่ำสุด

1.20

ราคาเปิด

1.25

ราคาปิด

1.22

ข่าวแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์

หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

โพสต์เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2564 เวลา : 08.39 น.

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W2, JMT-W3 และ JMT-ESOPW1 (F53-5)

โพสต์เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2564 เวลา : 18.11 น.

กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W3 ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อวันที่ : 01 มิ.ย. 2564 เวลา : 18.32 น.

กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W2 ครั้งที่ 11

โพสต์เมื่อวันที่ : 01 มิ.ย. 2564 เวลา : 18.31 น.

ชี้แจงข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2564 เวลา : 12.35 น.

เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

โพสต์เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564 เวลา : 12.52 น.

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

โพสต์เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2564 เวลา : 20.51 น.

การปรับสิทธิของ JMT-ESOP W1

โพสต์เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564 เวลา : 21.05 น.

การปรับสิทธิของ JMT-W3

โพสต์เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564 เวลา : 20.52 น.

การปรับสิทธิของ JMT-W2

โพสต์เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564 เวลา : 20.51 น.
Page: 1 of 17 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »