ราคาหลักทรัพย์

ปรังปรุงเมื่อ : 29 ก.ค. 2564 06:38 น.

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อย่อ : JMT

กลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน

ตลาด

SET

หมวดธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย์

ราคาสูงสุด

1.25

ราคาต่ำสุด

1.20

ราคาเปิด

1.25

ราคาปิด

1.22

ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
03/09/21
15:15 - 16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
09/04/21
11.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
-
22/03/21
10:15 - 11:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
02/11/20
14.00
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
20/08/20
14.15-15.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
04/06/20
11.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
-
09/03/20
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
20/12/19
10.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
-
22/08/19
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
17/04/19
11.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
04/03/19
13.00-14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/11/18
12:30 - 16: 00
“กลุ่ม JMART พบผู้ลงทุน” แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2561 ห้อง B601-602 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
10/08/18
9.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-
15/08/18
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
18/04/18
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-


Page: 1 of 3 page(s)     1 2 3 »