JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Select Language | TH EN

Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด


ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน* :
รายละเอียด* :
กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร
เอกสารแนบ : รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB)
และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe

ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

ชื่อ* :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์* :
ช่องทางอื่นๆ :
กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็น* :
   


* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น