Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


นักลงทุนสัมพันธ์


นายเอกชัย สุขุมวิทยา
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ที่อยู่บริษัท : 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Website : www.jasasset.co.th
โทรศัพท์ : +66 2 308 9000
โทรสาร : +66 2 308 8088