ผลิตภัณฑ์
การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย เราจึงใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยจาก ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต และยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่หยุด พร้อมก้าวสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ
ขวด PET
เป็นขวดพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าเม็ดพลาสติกแบบอื่น กล่าวคือ พลาสติกมีสีใสและคุณสมบัติคงทน สามารถรักษาคุณภาพ ป้องกันความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ อุปโภคและบริโภค ซึ่งรูปแบบของขวดมีทั้งขวดกลมและขวดเหลี่ยม และยังสามารถเลือกสีของขวดได้ทั้งสีใสหรือสีฟ้า เป็นต้น
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 900 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 900 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 970 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 970 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 1000 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 1000 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 1500 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 1800 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 500 มิลลิลิตร#1
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 300 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 500 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 570 มิลลิลิตร
1 2 3
© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.