ผลิตภัณฑ์
การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย เราจึงใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยจาก ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต และยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่หยุด พร้อมก้าวสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ
ขวด PET
เป็นขวดพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าเม็ดพลาสติกแบบอื่น กล่าวคือ พลาสติกมีสีใสและคุณสมบัติคงทน สามารถรักษาคุณภาพ ป้องกันความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ อุปโภคและบริโภค ซึ่งรูปแบบของขวดมีทั้งขวดกลมและขวดเหลี่ยม และยังสามารถเลือกสีของขวดได้ทั้งสีใสหรือสีฟ้า เป็นต้น
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 190 มิลลิลิตร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 350 มิลลิลิตร #2
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 600 มิลลิลิตร #2
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 220 มิลลิลิตร #เกลียว
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 660 มิลลิลิตร #ไหล่เพชร
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 600 มิลลิลิตร #กลมGC
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 600 มิลลิลิตร #กลมNPP
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 600 มิลลิลิตร #กลมSTD
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 1500 มิลลิลิตร #เกลียว
bottles
PET BOTTLE
ขนาด 1500 มิลลิลิตร #กลม