ปฏิทินกิจกรรม

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
23/04/21
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-
21/07/20
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
-

© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.